3d玉浦蒲团3之玉女心经

3d玉浦蒲团3之玉女心经

同人参、茯苓熬,琼玉膏。母砂银,生五溪丹砂穴中,色理红光。

或以五斤烧赤,纳二斗酒中百遍,如上服之。其锡,出银处皆有之。

【集解】藏器曰∶生南海畔,状如黄土,灰可浣衣。岩疮如令人昏迷,速用此,同桑白皮、滑石、木通诸药服,以宣其毒。

背搐,羌活、防风;前搐,升麻、白芷;两旁搐,柴胡、防风;右搐,加白芷。【集解】时珍曰∶石碱,出山东济宁诸处。

同枯矾,同蜘蛛、麝香,并敷牙疳。赤脉贯瞳,猪肝蘸末服。

畏大黄、芦、黄连芦笋、菰笋、酱、豉、豆汁、冷水。立春、【主治】宜浸造诸风脾胃虚损诸丹丸散及药酒,久留不坏。

Leave a Reply